Wat is ambulante begeleiding?

Zorg op maat

Ambulante begeleiding staat voor ‘zorg op maat’, zodat mensen de regie kunnen (blijven) voeren over hun eigen leven. Dit om zoveel als mogelijk is zelfstandig deel uit te kunnen blijven maken van de samenleving. De begeleiding wordt altijd gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie van de cliënt.

Bij de start van de ambulante begeleiding wordt er gekeken, om welke manier er ondersteuning geboden kan worden. Samen met de cliënt wordt er gekeken wat er aan de hand is, wat er nodig is aan ondersteuning en wat de mogelijkheden zijn. De ambulante begeleider komt in de meeste gevallen bij de cliënt thuis.

De ambulante begeleider kan helpen bij:

 • Hulp bij het inrichten van een sociaal netwerk;
 • Inzicht bieden bij het ontdekken van vaardigheden of juist het ontwikkelen van vaardigheden;
 • Ondersteuning bij het vinden van een passend baan. Hulp bij het zelfstandig wonen of hulp bij het herstellen van relaties/ contacten;
 • Het begeleiden bij het structureren en organiseren van een ontregelde leefomgeving;
 • Hulp om te leren omgaan met mentale beperkingen.

Daarbij gaan wij er zoveel als mogelijk is uit van de eigen kracht van de cliënt en het bestaande netwerk. Samen met het netwerk worden er afspraken gemaakt om op een flexibele manier en vraag gestuurd ondersteuning in te zetten bij zowel lichte vormen van beperking of zware vormen.

Waar mogelijk wordt het netwerk betrokken bij de begeleiding, samen met andere organisaties.

De werkzaamheden van een ambulant begeleider bestaat uit:

 • Administratieve werkzaamheden;
 • Contact onderhouden en omgaan met andere instanties;
 • Aanleren en/of behouden van een dagritme;
 • Het voeren van de regie over het eigen leven;
 • Het aanbrengen van structuur;
 • Het verbeteren van de sociale en emotionele vaardigheden;
 • Het opbouwen en onderhouden van sociale netwerken;
 • Het zoeken naar een zinvolle dagbesteding;
 • Het structureren en uitvoeren van huishoudelijke taken;
 • Reizen met het openbaar vervoer;
 • Het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid;
 • Het omgaan met vastgestelde problematieken in het dagelijks functioneren

Wanneer komt iemand in aanmerking voor ambulante begeleiding?

Vanaf januari 2015 bepalen de gemeenten wie er in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Hiermee wordt ook bepaald hoeveel uur per week iemand ambulante begeleiding kan ontvangen. Je kunt hiervoor naar een Wmo loket of contact opnemen met het sociaal wijkteam. Binnen 6 weken na je aanvraag dient er een onderzoek te worden gedaan door de gemeente. De gemeente kijkt dan ook of u al zorg ontvangt vanuit andere wetten bijvoorbeeld, zorgverzekeringswet of participatiewet.

Dit gebeurt met zorg op maat zodat mensen de regie kunnen voeren over hun eigen leven, om zoveel mogelijk zelfstandig deel uit te kunnen maken van de samenleving. De begeleiding wordt altijd gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie van een cliënt.

Samenthuis Twente verleent op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zogeheten zorg in natura (ZIN), maar ook zorg aan de hand van een persoonsgebonden budget (PGB).

Wij zijn aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op